Kada pohujete meso u Poh!-u u šta prvo uvaljate meso?